Výpočet množstva kábla na bubne
Zadanie

Pri práci s káblami neriešime iba technické veci ako rýchlosť prenosu dát, konštrukciu, dovolené zaťaženie prúdom, vhodnosť kábla do zamýšľaného prostredia či účel jeho použitia. Musíme sa vysporiadať aj s praktickými otázkami a jednou z nich je, aký dlhý návin vojde na konkrétny bubon – cievku. V dnešnej dobe optimalizácií potrebujeme balenie maximálne využiť (poloprázdny bubon zvyšuje prepravné náklady) a zároveň nadimenzovať vhodný bubon – cievku pre odberateľa podľa konkrétneho kábla – jeho priemeru a dĺžky. Pritom nesmieme zabudnúť na dovolený polomer ohybu kábla.

vstupy do výpočtu množstva kábla na bubne zakreslené graficky
Vstupy do výpočtu

Každý výrobca má vlastnú metodiku, ako množstvo kábla na bubne vypočítať. Elkond HHK a.s. používa od roku 1995 vzorec na výpočet, ktorý vyžaduje tieto údaje:

 • Φk priemer kábla (vypočítaná hodnota z rozmerov x a y)
 • Φ1 priemer bubna (výška bubna)
 • š šírka bubna (vnútorný svetlý priemer)
 • v1 výška úložného priestoru
 • v2 plánovaná výška návinu (musí byť nižšia ako maximálna výška návinu)
 • d priemer tŕňa (jadra bubna) - vypočítané z Φ1 a v1

Vzorec nevychádza z objemového prepočtu. Ale „navíja“ závit po závite a vrstvu po vrstve.

Neistota výpočtu

Ako každý výpočet tak aj tento má svoje neistoty, ktoré ovplyvňujú jeho presnosť:

 • kvalita návinu - križovanie závitov a nepresne nastavené hraničníky ukladania znižujú množstvo kábla na bubne
 • krok ukladania – krok ukladania väčší aj menší ako priemer kábla znižuje množstvo kábla na bubne (väčší krok
 • vytvára medzery, menší krok spôsobuje križovanie závitov)
 • geometria bubna – zlá geometria znižuje množstvo kábla na bubne
 • prekrývanie vrstiev (ukladanie do medzier medzi závitmi) zvyšuje množstvo kábla na bubne
 • stabilita priemeru kábla – nestabilný priemer zväčšuje neistotu výpočtu

Vplyv jednotlivých neistôt môže byť rôzny. Výpočet nemusí byť preto presný. Praktická skúsenosť hovorí o neistote výpočtu na úrovni do 5 %. Môžeme teda uvažovať o spoľahlivosti výpočtu na úrovni 95 %.

Tento članok nájdete aj na stránke AVK
Výpočet

Zadajte rozmery a stlačte VYPOČÍTAŤ

Práva vyhradené. Kontakt na autora článku: hajduk@elkond.sk Kontakt na autora webu: lukasluko@outlook.sk